Vitendawili (Riddles) Vya Kiswahili Na Majibu

1 min read

Vitendawili (Riddles) vya Kiswahili

 1. mama nielekee answer = kitanda
 2. mlima sipandi answer = maji
 3. nanya supu natupa nyama answer = muwa
 4. namsikia lakini simuoni answer = upepo
 5. mlima wa kwetu hupandwa kunzia kilele answer = ugali
 6. popo mbili za vuka mto answer = moto
 7. fatuma mchafu answer = kifagio
 8. ni langu lakini hutumiwa na wengine answer = jina
 9. natembea juu ya miiba lakini sichomwi answer = ulimi
 10. kiti cha dhahabu hakikaliki answer moto

Mfano:

Kitendawili? — Tega!

Aliwa, yuala; ala, aliwa. — Papa. 

————————————————————————————————————-

Chagua jibu sahihi:

 1. Likitoka halirudi.
 2. Reli yangu hutandika ardhini.
 3. Watu wote ketini tumfinye mchawi.
 4. Nameza lakini sishibi.
 5. Mwanamke mfupi hutengeneza pombe nzuri.
 6. Hesabu haihesabiki.
 7. Tega nikutegue.
 8. Mzungu yuko ndani na ndevu ziko nje.
 9. Wanastarehe darini.
 10. Mama ametengeneza chakula lakini hakula.
 11. Shamba langu miti mitano tu.
 12. Askari wangu wote wamevaa kofia upande.
 13. Huwafanya watu wote walie.
 14. Po pote niendako anifuata.
 15. Nakupa lakini mbona huachi kudai.
 16. Atolewapo nje hufa.
 17. Mama nibble.
 18. Likitoka halirudi.
 19. Po pote niendako anifuata.
 20. Hakisimami, na kikisimama msiba.
 21. Hesabu haihesabiki.
 22. Reli yangu hutandika ardhini.
 23. Mama nibble.
 24. Tajiri aniweka mfukoni na maskini anitupa.
 25. Afahamu kuchora lakini hajui achoracho.
 26. Nameza lakini sishibi.
 27. Anakuangalia tu wala halali au kutembea.
 28. Shamba langu kubwa lakini mavuno hayajazi kiganja.
 29. Cheupe chavunjika manjano yatokea.
 30. Po pote niendako anifuata.
 31. Hakisimami, na kikisimama msiba.
 32. Watu wote ketini tumfinye mchawi.
 33. Shamba langu miti mitano tu.
 34. Atolewapo nje hufa.
 35. Mzungu yuko ndani na ndevu ziko nje.
 36. Ukiukata haukatiki, ukiushika haushikiki.
 37. Tega nikutegue.
 38. Nyumba yangu ina nguzo moja.
 39. Askari wangu wote wamevaa kofia upande.
 40. Hamwogopi mtu yeyote.

Majibu:

hindi, mwiba, neno, tumbo, kivuli, nyuki, moyo, majani, kula ugali, chungu cha kupikia, siafu, neno, moshi, mate, mkono wa vidole, kitanda, panya, samaki, nyota, kivuli, majani, konokono, kitanda, picha, yai, hindi, mate, uyoga, kivuli, siafu, nywele kichwani, makamasi, kula ugali, mwiba, moshi, mkono wa vidole, samaki, moyo, njaa, nyota

Comments (1)

 • at

this are acctually not all the ridles but the ridlles am looking for had no answers.can u kindly purchase the following for me. Ninatumiwa kuchora viganga na miguu. Niliuona mkufu njiani lakini sikuweza kuyanyuwa ? i know that is not the pelling but that is why am searching for it

Reply
Type the above code here

Leave a Comment

Type the above code here

Read Next

Official Mutomo VTC Contacts, Courses ,intakes ,fee structures and Location 2018

1 min read

Official mutomo vtc contacts p. o. box: 147 code: 90201 kituicourses offered at mutomo vtc1. grade iii-i in motor vehicle mechanics (nita)for a maxim um of 35 trainees2. grade iii-i in tailoring and...

Continue reading

First Years 2017-2018 Intake 2017 KUCCPS Admission List

1 min read

Your letter of admission and other admission materials will be available on the placed website from the date when kuccps will announce it. and advertise that the process is fully proccessed. ...

Continue reading

Who can Invest in CBK Treasury Bills or Treasury Bonds

2 min read

While commercial banks, corporate entities and pension schemes are some of the largest investors in government securities, individuals can invest directly through the central bank.if you’re inte...

Continue reading

2018 Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) examination is set to be held from October 23rd to November 29th

1 min read

2018 kenya certificate of secondary education (2018 kcse) examination is set to be held from october 23rd to november 29th whilekenya certificate of primary education (2018 kcpe) examination...

Continue reading

List of Best CPA colleges in Kenya 2017

3 min read

As you are aware, cpa is one of those courses that are regarded highly in our country. due to this, the demand for these studies has grown over time and there is a possibility of mushrooming of colleg...

Continue reading

Official Kapsabet Bible College Contacts, Courses ,intakes ,fee structures and Location 2018

1 min read

Official kapsabet bible college contacts p.o. box 20-30300 kapsabetcourses offered at kapsabet bible college 1. diploma in information communication technology(knec) for a maximum of 30 trainees 2....

Continue reading