Uchambuzi wa tamthilia ya Kigogo (Pauline Kea)

2 min read

 1.  Wazo kuu pamoja na yanayotokea katika onyesho la kwanza tendo la kwanza kwenye tamthilia ya kigogo
2.  Wazo kuu na yanayojiri katika Onyesho la kwanza tendo la pili kwenye tamthilia ya kigogo
3.  Wazo kuu na yanayojiri katika Onyesho la kwanza tendo la tatu kwenye tamthilia ya kigogo
4.  Uchambuzi wa onyesho la pili,tendo la kwanza katika tamthilia ya kigogo
5.  Uchambuzi wa Onyesho la pili, tendo la pili katika tamthilia ya kigogo
6.  Uchambuzi wa onyesho la tatu,tendo la kwanza wa tamthilia ya kigogo
7.  Yanayotokea na wazo kuu katika Onyesho la tatu, tendo la pili ndani ya tamthilia ya kigogo
8.  Matukio na wazo kuu katika Onyesho la tatu, tendo la tatu ndani ya tamthilia ya kigogo
9.  Uchambuzi wa onyesho la tatu tendo la nne kwenye tamthilia ya kigogo
10.  Uchambuzi wa onyesho la nne,Tendo la kwanza katika tamthilia ya kigogo
11.  Wazo kuu na Matukio ya Onyesho la nne , tendo la pili katika tamthilia ya kigogo
12.  Uchambuzi wa onyesho la tano,tendo la kwanza wa tamthilia ya kigogo
13.  Wazo kuu na matukio katika Onyesho la tano, tendo la pili ya tamthilia ya kigogo
14.  Uchambuzi wa onyesho la sita,tendo la kwanza ya tamthilia ya kigogo
15.  Uchambuzi wa onyesho la saba,tendo la kwanza ya tamthilia ya kigogo
16.  Matukio na wazo kuu katika tendo la pili onyesho la saba katika tamthilia ya kigogo
17.  Jalada la tamthilia ya Kigogo -Pauline Kea
18.  Ufaafu wa anwani ya tamthilia ya Kigogo
19.  Dhamira ya mwandishi katika tamthilia ya Kigogo.
20.  Maudhui makuu katika tamthilia ya Kigogo -Pauline Kea
21.  Mbinu anazotumia Majoka kuongoza Sagamoyo
22.  Matakwa ya wanasagamoyo katika tamthilia ya kigogo
23.  Sifa za mhusika Majoka katika tamthilia ya kigogo
24.  Umuhimu wa Majoka katika tamthilia ya Kigogo.
25.  Sifa za mhusika Tunu katika tamthilia ya kigogo
26.  Umuhimu wa Tunu katika tamthilia ya kigogo
27.  Sifa za Ashua katika tamthilia ya kigogo
28.  Umuhimu wa Ashua katika tamthilia ya kigogo
29.  Mhusika Sudi na Sifa zake katika tamthilia ya kigogo
30.  Umuhimu wa Sudi katika tamthilia ya kigogo
31.  Mhusika Kenga na sifa zake katika tamthilia ya kigogo
32.  Umuhimu wa Kenga katika tamthilia ya kigogo
33.  Mhusika Ngurumo na sifa zake katika tamthilia ya kigogo
34.  Umuhimu wa mhusika Ngurumo kwenye tamthilia ya kigogo
35.  Mhusika Boza na sifa zake katika tamthilia ya kigogo
36.  Umuhimu wa Boza katika tamthilia ya kigogo
37.  Sifa za Husda katika tamthilia ya kigogo
38.  Umuhimu wa Husda katika tamthilia ya kigogo
39.  Mama pima na sifa zake katika tamthilia ya kigogo
40.  Umuhimu wa mama pima katika tamthilia ya kigogo
41.  Mhusika Babu katika tamthilia ya kigogo
42.  Umuhimu wa babu katika tamthilia ya kigogo
43.  Mbinu za uandishi katika tamthilia ya Kigogo
44.  Tamathali za usemi au mbinu za lugha katika tamthilia ya kigogo

Total Execution Time content: 0.00022346576054891 Mins Total Execution Time social : 0.0000 Mins

Read Next

Total Execution Time red next: 0.0000 Mins

Search Now


Categories